Thực đơn

Thực đơn

Trà Đá

Giá Bán: 2.000đ

Trà Đá

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Đặc Biệt

Giá Bán: 42.000đ

Phở Đặc Biệt

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Trứng Gà

Giá Bán: 6.000đ

Trứng Gà

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Tiết Hột Gà

Giá Bán: 12.000đ

Tiết Hột Gà

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Tái Nạm

Giá Bán: 32.000đ

Phở Tái Nạm

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Tái Gân

Giá Bán: 32.000đ

Phở Tái Gân

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Nạm Viên

Giá Bán: 32.000đ

Phở Nạm Viên

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Tái Viên

Giá Bán: 32.000đ

Phở Tái Viên

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Bò Thập Cẩm

Giá Bán: 32.000đ

Phở Bò Thập Cẩm

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Phở Sụn

Giá Bán: 32.000đ

Phở Sụn

Đặt món ngay

Hotline: 0932008813

Đăng ký nhận tin
Zalo
Hotline